Oulun yli­opis­ton uusi kesä­kou­lu, Arc­tic Sum­mer Pro­gram­me, jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa elo­kuus­sa 2024

Arc­tic Sum­mer Pro­gram­me, Oulun yli­pis­ton uusi kah­den vii­kon mit­tai­nen kesä­kou­lu, jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa tänä kesä­nä. Kesä­kou­luun odo­te­taan opis­ke­li­joi­ta ympä­ri maa­il­maa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kesä­kou­luun on auki 24.5.2024 saak­ka.

Oulun yli­opis­ton Arc­tic Sum­mer Pro­gram­me ‑kesä­kou­lun aika­na opis­ke­li­jat pää­se­vät naut­ti­maan oulu­lai­ses­ta yöt­tö­män yön kesä­tun­nel­mas­ta. Kah­den vii­kon mit­tai­nen, elo­kui­nen kesä­kou­lu sisäl­tää kurs­sio­pin­to­ja sekä vapaa-ajan akti­vit­teet­te­ja.. Luvas­sa on opin­to­jen lisäk­si muun muas­sa pul­lan­lei­von­taa, päi­vä­ret­keä ja pal­jon muu­ta!

Kesä­kou­lu toi­mii englan­nik­si. Tar­kem­mat kurs­si­ku­vauk­set, kesä­kou­lun hin­ta sekä hakuoh­jeet löy­ty­vät englan­nik­si oulu.fi-verkkopalvelusta.

Kut­su kan­sain­vä­li­set kump­pa­ni­si Ouluun kesäk­si!

Jos sinul­la tai yri­tyk­sel­lä­si on kan­sain­vä­li­siä kon­tak­te­ja, kol­le­goi­ta tai mui­ta yhteis­työ­kump­pa­nei­ta maa­il­mal­la, vink­kaat­han uudes­ta kesä­kou­lu­kon­sep­tis­ta heil­le!

Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa aloitti suorat lennot Ouluun

Luft­han­san ensi­len­to las­keu­tui Ouluun

Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa ilmoitti heinäkuussa aloittavansa suorat reittilennot Münchenin ja Oulun välillä joulukuussa 2023. Ensimmäinen lento laskeutui Oulun lentoasemalle 16.12. ja Saksasta saapuneet matkustajat otettiin vastaan juhlallisin menoin.